Thư Trúc Lâm Số 45

09/06/201012:00 SA(Xem: 13206)
Thư Trúc Lâm Số 45
Đại lễ tưởng niệm Đức Phật Đản Sinh lần thứ 2634 Phật Lịch 2554. Chúng ta Tăng-Ni và tín đồ Phật Giáo Việt Nam theo truyền thống tổ chức đại lễ để tỏ bày lòng thức giác quy ngưỡng Đức Thế Tôn cha lành ba cõi.

Thái Tử Sĩ Đạt Đa Ngài phát đại nguyện thị hiện vào cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Những ai được hân hạnh bước đi trên lộ trình giác ngộ cũng đều phát đại nguyện, phát nguyện tinh tấn thực tập đạo giác ngộ để thực chứng diệu lý Bát Nhã Tâm Kinh và dấn thân truyền bá đạo pháp, ngỏ hầu báo đáp thâm ân sâu dày của Chư Phật.

Nhắc đến bản nguyện độ sanh, hầu như Tăng- Ni và tín đồ đều thấy được trách nhiệm thiêng liêng cao cả của sự dâng hiến và tiếp tục làm những việc có ý nghĩa.

Đứng trên bình diện giáo dục, đạo Phật khuyến tấn người Phật Tử thể hiện tình yêu thương chân thật, từ lời nói đến việc làm. Phật Tử là tiếng gọi chung trong tinh thần hòa hợp tương quan, tương kính, rất tình người. Tình người Phật Tử phải được bày tỏ trong sáng tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi.

Chúng ta ý thức trách nhiệm chung đó là phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật Giáo. Do vậy, những gì thiếu hiểu biết, thiếu tinh thần xây dựng, chúng ta nên soi sáng đặt lại vấn đề. Một khi thấy được vấn đề, chúng ta cần giải quyết để sự việc được tốt hơn. Tinh thần chia xẻ bao giờ cũng đẹp! Ta nên trân quý để tô thắm đời sống an lạc trong cõi đời này.

Vô thường đã tạo nhiều biến cố khó quên, thế cho nên Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại không nên tiếp tục phân hóa và tranh chấp làm băng hoại truyền thống tốt đẹp. Tự chế là tư cách đáng kính trong xã hội đầy nhiễu nhương này. Bày tỏ sự thật, tuy nhiên đừng để đụng chạm quá đáng, ấy là bực tri thức khả ái.

Hướng đi của Tạp Chí Trúc Lâm lúc nào cũng thao thức chờ đợi tin mới, nghĩa là Phật Giáo Việt Nam hải ngoại tìm ra lối thoát mà bấy lâu nay bị bế tắc bởi ngộ nhận nào đó – tự ái nó tạo thành phân hóa trầm trọng đáng sợ.

Nếu chúng ta thực sự nhìn nhận những khuyết điểm và chỉnh lý để dâng lên cúng dường ngày Đản Sinh Đức Phật thì tốt vô cùng! Nhân mùa Phật Đản Phật Lịch 2554-2010. Cầu nguyện thế giới sống chung hòa bình, Việt Nam sớm có tự do, dân chủ,
 nhất là lãnh thổ được vẹn toàn.

 Tòa Soạn Tạp Chí Trúc Lâm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn