PHÁP-TỪ TRONG ĐẠI-LỄ TÔN VINH PHẬT NGỌC, LỄ HỘI QUÁN-ÂM VÀ KỶ-NIỆM 20 NĂM THÀNH-LẬP TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO CHÙA VIỆT-NAM

11/06/201012:00 SA(Xem: 11462)
PHÁP-TỪ TRONG ĐẠI-LỄ TÔN VINH PHẬT NGỌC, LỄ HỘI QUÁN-ÂM VÀ KỶ-NIỆM 20 NĂM THÀNH-LẬP TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO CHÙA VIỆT-NAM
10002 Synott Road, Sugar Land, Texas 77498, U.S.A.
Phật-lịch 2554, ngày 27 tháng 3 năm 2010
của
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
Thượng-Thủ
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

Kính bạch Quý Ngài,
Kính thưa Quý vị,

 Chúng tôi có vinh-hạnh được cùng chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, Quý vị tân-khách, cùng đồng bào, đồng hương, Phật-tử, chứng-minh, tham-dự đại-lễ kỷ-niệm hai mươi năm thành lập Trung-Tâm Phật-Giáo chùa Việt-Nam, lễ-hội Quán-Âm và cung nghinh Phật Ngọc từ Úc-Châu quang lâm nơi đây, từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay.
 Chiều hôm qua, trước tiền-đình chùa Việt-Nam, Phật-đài trang-nghiêm lộng lẫy, tất cả chúng ta đã làm lễ khai mạc tôn tượng Phật Ngọc. Đỉnh lễ, chiêm ngưỡng, cầu nguyện, chúng ta nhớ lại bài kệ tán Phật :
 Thân Phật, thanh-tịnh tựa lưu-ly,
 Trí Phật, sáng ngời như trăng sáng.
 Phật trụ thế-gian thường cứu khổ,
 Tâm Phật, không đâu không từ-bi.
 Bài kệ này nói lên đầy đủ đức tính bi, trí, dũng của đức Phật. Đức Phật là bậc đại-giác, luôn luôn đem tâm từ-bi để cứu khổ, ban vui cho chúng sinh trong thế-gian nhiều bất hạnh này. Chúng sinh mong mỏi hòa-bình, an-lạc, linh-tích của Ngài, thường hiện hữu nơi thế-gian và trong tâm-hồn của hết thảy chúng-sinh.
 Chiều hôm nay, chúng ta chứng minh, tham dự lễ hội Quán-Âm năm thứ mười tại Trung-Tâm Phật-Giáo chùa Việt-Nam, để truy niệm công-đức cứu-độ chúng sinh của Bồ-tát. Bồ-tát Quán-Âm là bậc “Nghe Danh, Cứu Khổ”, đầy đủ diệu-trí-lực và luôn luôn đem Mắt Từ nhìn chúng-sinh, để cứu vớt chúng sinh, đem lại hòa-bình an-lạc cho thế-giới, cho mọi loài.
Hòa-bình là khát vọng sâu xa của chúng sinh trong thế-giới hiện-tại. Hiện tại, thế- giới chưa có hòa-bình, chúng sinh chưa được an-lạc. Muốn có hòa-bình, an-lạc cho thế-giới, cho chúng-sinh, mọi người phải thanh-tịnh-hóa ý nghĩ, lời nói và hành-động của mình.
Kỷ-niệm hai mươi năm thành-lập Trung-Tâm Phật-Giáo chùa Việt-Nam, đánh dấu thành-quả của hai mươi năm sinh hoạt Phật-sự đã qua.
Bước đầu của hai mươi năm qua, tôi có duyên thăm viếng, khi mới mua đất xong – khu đất này, còn là nơi bùn lầy nước đọng. Quả là diệu-hạnh. Với sự tận-tụy hy-sinh, phát tâm công-đức của Hòa-Thượng Nguyên-Hạnh, chư tôn-đức Tăng, Ni cùng chư Phật-tử địa-phương và sự ủng-hộ của các Phật-tử phương xa, đã tạo thành thắng cảnh, đầy đủ tiện-nghi, cung-ứng mọi mặt cho sinh-hoạt Phật-giáo và thế-gian, đem lại niềm hoan-lạc cho mọi người, mọi giới. Thành-thực tán dương công-đức!
Trước ánh sáng nhiệm-mầu của Phật Ngọc cho hòa-bình thế-giới, trước tôn tượng linh-cảm, từ-bi cứu khổ của Bồ-tát Quán-Thế-Âm, chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho hòa-bình thế-giới. Cầu nguyện cho nhân dân Việt-Nam sớm có tự-do, dân-chủ, nhân-quyền, lãnh-thổ và lãnh-hải của Tổ-Quốc Việt-Nam được bảo toàn. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho thế-chiến thứ ba không thể xẩy ra. Nếu thế-chiến thứ ba xẩy ra, bằng vũ-khí nguyên-tử, hóa-học đổ xuống, hỏi rằng chúng ta còn gì ! Với tôi, 90 tuổi rồi, có lẽ bớt suy nghĩ, nhưng, với những lớp người ít tuổi hơn thì sao? Chúng ta hãy nhất tâm và tha thiết cầu nguyện. Cầu nguyện Bồ-tát Quán-Thế-Âm thị-hiện ra những thân các vị Nguyên-Thủ Quốc-Gia : Tổng-Thống, Chủ-Tịch, Quốc-Vương, Lãnh-Tụ, các nhà lập pháp Thượng-Viện, Hạ-viện, các Tướng-lãnh chỉ-huy quân-sự của mọi nước, đều có tình thương rộng lớn, có trí-tuệ sáng suốt, không có tự-tôn mặc-cảm, tự-ty mặc-cảm, quyết tâm hỷ-xả, ngừng mọi sự tranh chấp, tranh đua, đem lại hòa-bình, an-lạc như mọi người mong muốn.
Thành-thực tán-dương công-đức ông bà Ian Green – Phât-tử Úc-châu, đã phát tâm xả-tài, tạo-thành Phật Ngọc cho hòa-bình thế-giới, tán-thán công-đức Hòa-Thượng Viện-chủ, chư tôn-đức Tăng-già, chư Phật-tử chùa Việt-Nam, đã tạo thắng duyên cho sự duy-trì và hoằng truyền chính-pháp. Cầu nguyện Phật-pháp trường tồn, anh-linh chư vị đã mất trong mọi trường hợp, được sinh về nơi An-lạc, chư vị hiện diện và mọi người, mọi chúng sinh được hưởng phần an vui, hạnh-phúc, dưới bóng từ-quang của chư Phật, chư Bồ-tát, chư-hiền-thánh-Tăng.
NAM MÔ CÔNG-ĐỨC-LÂM BỒ-TÁT
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn