ĐẠO-TỪ ĐẠI LỄ ĐẶT ĐÁ KIẾN-THIẾT CHÙA PHẬT-QUANG

11/06/201012:00 SA(Xem: 11695)
ĐẠO-TỪ ĐẠI LỄ ĐẶT ĐÁ KIẾN-THIẾT CHÙA PHẬT-QUANG

 ĐẠO-TỪ ĐẠI LỄ ĐẶT ĐÁ KIẾN-THIẾT CHÙA PHẬT-QUANG

Úc-châu ngày 13 tháng 01 năm 2002
của
Truởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
Thượng-Thủ
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

Kính bạch Quý Ngài,
Kính thưa Quý vị,

 Chúng tôi hân hạnh được tới đây cùng chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, Quý vị đại-diện các cơ-quan Công-quyền, các Tôn-giáo, các Hội-đoàn và đồng bào, đồng hương, Phật-tử tham dự đại lễ đặt đá kiến-thiết chùa Phật-Quang mới.
 Lời đầu tiên của chúng tôi là thành thực tri ân công đức Chính-phủ và nhân dân Úc-đại-lợi đã tận tâm nâng đỡ người Việt tỵ nạn cộng-sản, được định cư, được xây dựng lại sự nghiệp, để đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nước Úc và duy trì được nếp sống văn hóa của mình.
 Chùa Phật-Quang là một trong những ngôi chùa của những người tỵ nạn cộng-sản Việt-Nam tại Úc-châu. Chùa Phật-Quang là Thành-viên trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới. Chùa Phật-Quang do Sư Cô Thích-Nữ Chân-Kim tự lập từ năm 1991. Trải qua nhiều sự thăng trầm, cay đắng, nhưng, với sức nhẫn nhục cao độ,, với chí-khi sắt đá, mọi chướng duyên đều vượt thoát và vẫn tiến lên trong sự nghiệp vì đạo, vì đời. Cải tiến ngôi nhà thành ngôi chùa. Mua thêm nhà. Thiết lập nơi thờ Phật, thờ gia tiên, nơi tụng kinh, giảng pháp. Cây dựng các tường hoa, biểu trưng văn hóa Phật-giáo. Xây dựng tu-viện, Hoa-viên Việt-Nam,. Tổ chức Đại-Hội kỳ 7, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới tháng 11 năm 2000. Và, ngày nay Sư Cô lại quyết tâm xây cất ngôi chùa Phật-Quang mới, thực đáng tán thán công đức.
 Là Tăng-sĩ, việc hoằng pháp, việc hướng dẫn, việc phúc lợi, việc đúc chuông, tô tượng, xây chùa là những công đức lợi tha cao cả. Công đức ấy đòi hỏi nhiều sự nhẫn nhục, nhiều công phu, mới đạt tới kết quả mong muốn. Việc xây dựng chùa Phật-Quang mới này cũng vậy. Phải có phúc duyên từ nhiều đời kiếp, phải một lòng chân thành vì công ích, Sư Cô Chân-Kim cũng như chư Phật tử gắn bó với chùa, sẽ thành tựu công quả như nguyện.
 Đây là công đức chung, tôi mong mỏi Quý vị thiện-tâm cố gắng đem năng-lực, tài-lực của mình, chung góp cùng Sư Cô và các Phật-tử, khiến cho công đức xây dựng này, sớm hoàn thành viên mãn.
 Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo từ-bi gia hộ Phật-sự viên thành, chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, Quý vị tân khách cùng đồng bào, đồng hương, Phật-tử được thân tâm an lạc, mọi điều tốt lành như ý.

NAM MÔ CÔNG-ĐỨC-LÂM BỒ-TÁT
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn