BÁO TRÚC LÂM số 46

06/11/201012:00 SA(Xem: 12685)
BÁO TRÚC LÂM số 46

Lá Thư Trúc Lâm ......................................................................... 02

Lòng Từ Bi Hóa Độ Của Đức Phật....................... H.T. Thích Trí Chơn 03

Tư Tưởng Thiền Học Trần Thái Tông................................ Như Hùng 05

Những Sắc Thái Đặc Thù Của Phật Giáo.................... Nguyễn Trần Ai 14

Cảm Niệm Công Đức Ban Trai Soạn Bảo Quang.................................17
(Th
ơ)Thích Nữ Chân Giác

Đạo Tâm......................................................... Thích Quảng Thanh 18

Danh Ni Truyện..............................................................Ngọc Bảo 20

Chùa Bảo Quang Trên Đà Phát Triển....................…Thích Nữ Như Bảo 23

Mùa Vu Lan Kể Chuyện Báo Hiếu................................ Mỹ Tâm Trinh 26

Mùa An Cư .................................................. Thích Nữ Giới Hương 28

Vẫn Đẹp Vô Vàn..............................................(Thơ) Thanh Trí Cao 32

Lệ Và Sương................................................................Nhật Chiếu 33

Hành Y Nghĩa Hiệp..................................................... Nhuận Hùng 35

Có Không..............................................................(Thơ) Hàn Trúc 32

Tiển Mẹ Ra Biển.............................................................Bích Thủy 39

Mẹ Là Chân Lý.......... (Thơ) Thanh Trí Cao, (Nhạc) Hoàng Quang Huế 42

Chiêu Hồn........................... (Thơ) Thanh Trí Cao, (Nhạc) Nam Hưng 43

Nhất Tâm Cầu Nguyện............................................. Thanh Trí Cao 44

Trầm Tư và Vũ Trụ ........................................Thích Nữ Giới Hương 46

Hành Trình Nơi Xứ Người ................................... Thích Nữ Như Bảo 48

Tháng Bảy Ngày Rằm.................................................. Thanh Thái 51

Cầu Siêu Trên Biển................................................. Mỹ Tâm Trinh 53

Lòng Mẹ …......................................................... (Thơ) Tịnh Hạnh 55

Lục Hòa .................................................Tâm Tường - Lê Đình Cát 56

Kỷ Niệm Tuổi Thơ........................................................... Diệu Trí 58

Mẹ Cha….................................................................(Thơ) Cát Chi 59

Mẹ và Những Tiếp Nối ....................................................Huệ Trân 60

Tâm Thư Xây Chùa Hương Sen ......................................................62

Pháp Môn Tu Học ..........................................................Đức Hạnh 63

Thương Tiếc Lá Xanh …......................................... (Thơ) Vũ Khang 64

Điếu Văn Của Cộng Đồng Phật Giáo Nam California ..........................65

Truy Niệm Của Chùa Bảo Quang.................................................... 66

Tấm Lòng Của Người Việt Đối Với Người Vô Gia Cư.........Thanh Phong 67


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn