Báo Trúc Lâm số 47

25/02/201112:00 SA(Xem: 16002)
Báo Trúc Lâm số 47


Thư Xuân Tân Mão
........................................................Lá thư Trúc Lâm
 

Chúc Xuân Tân Mão.............................................H.T. Thích Tâm Châu

Sự phát triển của Phật Giáo.....................................H.T. Thích Trí Chơn

Tư Tưởng Thiền Học Trần Thái Tông.....................................Như Hùng

Những Sắc Thái Đặc Thù Của Phật Giáo......................Nguyễn Trần Ai

Phật Giáo Tinh Hoa và Phát Triển...........................................Tùng Sơn

Quan Niệm Sống......................................................Thích Quảng Thanh 

Vô Ngôn Thông................................................................(Thơ) Cao Tiêu 

Ý Nghĩa Xuân Di Lặc ..........................................Thích Nữ Giới Hương

Danh Ni Truyện.........................................................................Ngọc Bảo 

Thiền Sư Hiện Đại.......................................................Thích Nữ Như Bảo

Hoa Trong Mùa Xuân .............................................Hành Khất Thế Kỷ

Ngày Xuân & Thiếu Nữ...................................(Thơ) Vô Thức Thi Nhân 

Mưa California .................................................................Thanh Trí Cao

Hành Y Nghĩa Hiệp ..........................................................Nhuận Hùng

Cành Mai Đêm Trước .........................................................Diệu Huyền

Bốn Mùa Thương Yêu...................................................(Thơ) Tnh Hạnh 

Mùa Đơng Đi Qua...(Thơ) Thanh Trí Cao, (Nhạc) Hoàng Quang Huế 

Lại Một Mùa Xuân ................................................... (Nhạc) Nam Hưng 

Giáo Dục Trong Đạo Phật........................................................Đức Hạnh 

Lý Tưởng Đẹp Cuộc Đời Dâng Hiến......................................Như Hùng 

Về Đâu !..........................................................................(Thơ) Huyền Vũ

Bùi Giáng Nhà Thơ Điên .........................................................Thiếu Bảo

Trầm Tư và Vũ Trụ ......................................................T.N. Giới Hương

Niềm Riêng Lãng Tử ..............................................(Thơ) Thanh Trí Cao 

Đức Đạt Lai Lạt Ma .......................................................Nguyễn Trần Ai

Bảo Quang Tự.................................................................(Thơ) Vũ Khang 

Huynh Trưởng GĐPTVN.................................Tâm Tường Lê Đình Cát

Những Sinh Hoạt Chùa Bảo Quang ...................(phóng sự) Đồn Trọng 

Truy Niệm Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn ...H.T. Thích Quảng Thanh

Tự Tại Ung Dung ...........................................(Thơ) Thích Quảng Thanh

Người Giàu Có và Cái Bát Mẻ..................................................Hạnh Chi 

Chữ Xả Trong Đạo Phật..........................................................Thanh Thái 

Đầu Năm Đến Chùa Lễ Phật.......................................................Diệu Trí

Chùa Bảo Quang phát Cơm cho Người Vô Gia Cư ..................Việt Báo

Phóng Sự Dạ Tiệc Gây Quỹ xây dựng TTVHPG chùa Bảo Quang ... Thanh Phong/Viễn Đông

canhmai
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn