VU LAN NIỆM PHẬT - thơ Xuân Mai

12/08/201212:00 SA(Xem: 25278)
VU LAN NIỆM PHẬT - thơ Xuân Mai

hoa_sen_veVU LAN NIỆM PHẬTNam mô đại từ đại bi
Quan Thế Âm Bồ Tát
Con đường giải thoát là đây
Tiếng chuông thanh tịnh
Ân báu đức dầy
Trở về nguồn cội đáp đầy ơn sâu
Công cha nghĩa mẹ, chín đức cù lao
Lòng chay thanh tịnh thoát bao muộn phiền
Tâm giác ngộ an nhiên tự tại
Ánh mặt trời sáng chói bình minh
Nam mô niệm phật lòng thành
Quán soi liễu ngộ giác minh là bờ
Cầu cha mẹ thoát bờ tục lụy
Cõi thăng thiên trí huệ quang minh
Chân tâm Phật tánh hiển linh
Cửa Không về chốn an bình Như Lai  Xuân Mai


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn