TÂM THƯ NGỎ CỦA HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ GHVNTTG GỞI HT THÍCH QUẢNG ĐỘ

13/09/201312:00 SA(Xem: 22838)
TÂM THƯ NGỎ CỦA HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ GHVNTTG GỞI HT THÍCH QUẢNG ĐỘlogo_-giao_hoi-content

GIÁO HỘI VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
World Vietnamese Buddhist Order
TU VIỆN VIÊN QUANG
Vien-Quang Monastery 
1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.
Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com


TÂM THƯ NGỎ
 
Ngày 12 tháng 09 năm 2013
 
 Kính gửi : Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ


Thưa Hòa-Thượng,

Vì nghiệp-vận của Quốc-gia và Phật-giáo, Hòa-Thượng và tôi, anh em chúng ta bị xa cách nhau 39 năm rồi. Năm nay, Hòa-Thượng đã 86 tuổi và tôi đã 93 tuổi. Trong nước Hòa-Thượng bị tù đày, ngoài nước, tôi coi như kẻ lưu đày. Hòa-Thượng và tôi đều là người thương nước, thương đạo, nhưng xa cách nhau. Trong nước, hoàn cảnh, tâm-huyết và hoạt-động của Hòa-Thượng tôi vô cùng kính-phục và thương kính. Ngoài nước, tôi cũng cố gắng đem hết tâm chân-thành của mình để phụng-sự, nhưng cũng chẳng đi đến đâu!

Tôi thương kính Hòa-Thượng Huyền-Quang cũng như Hòa-Thượng. Từ năm 2007 cho tới nay, bao nhiêu biến cố làm băng hoại tổ chức Giáo-Hội xẩy ra, tôi thầm biết có những quỷ-kế của những kẻ nằm vùng phá hoại. Đã nhiều lần tôi xin điện-thoại và gọi điện thoại cho Hòa-Thượng không được, tôi nhờ người thân với Hòa-Thượng, thưa chuyện cùng Hòa-Thượng, không hiểu có đến tai Hòa-Thượng không ?
 
Nay biến cố không hay lại xẩy ra cho Giáo-Hội, không còn cách nào cả, tôi xin phép HòaThượng, xin gửi bức tâm-thư ngỏ này tới Hòa-Thượng, Hòa-Thượng xem và tùy ý liệu định, để tâmtư và đạo-tình của tôi đối với Hòa-Thượng không bị áy-náy :
 
Xét thấy việc từ chức và loại người vừa qua, chưa hẳn là do Hòa-Thượng tạo ra, nhưng nó xẩy ra với ngôi vị của Hòa-Thượng, việc này có sai lầm :
 
1)- Việc xét xử người phạm tội Ba-la-di, chỉ ở nơi 20 vị đại-tăng hội họp, thẩm xét và tẫn xuất trong nội bộ, không ai có quyền công khai bêu xấu cho toàn thể thế-giới biết.
2)- Việc tẫn xuất một vị tăng phạm tội do nơi Tăng-luật, không đến nỗi một vị Tăng-Thống bất lực, phải từ chức. Và, nếu vị ấy ở trong cương vị hành-chánh, dùng luật hành-chánh mà xử-trị, việc gì phải dùng đến việc từ-chức và nhận chức lại, cho tổn thương đến uy-tín cá-nhân và danh nghĩa Giáo-Hội.
 
Theo thiển ý của tôi, ngay thời-điểm này, Hòa-Thượng nên :
1)- Ra một tâm-thư nhận xét sự lầm lẫn trong biến cố vừa qua.
2)- Quyết tâm loại trừ những kẻ gián-điệp nằm vùng xúi giục chia rẽ, phá-hoại.
3)- Ra một Thông-bạch hóa giải những việc đã qua, mong Giáo-Hội Thống Nhất trong nướcvà ngoài nước hỷ-xả và sớm liên-kết trở lại.
4)- Vì sự gian lao đã lâu và sức khỏe già suy, khuyên Hòa-Thượng nên về hưu, chuyển quyền xử-lý cho Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hạnh đảm-trách.

 
Trên đây là những đề-nghị phát xuất từ tâm chân thành của tôi đối với Hòa-Thượng, mong Hòa-Thượng thông cảm và quyết-định. Cầu chúc Hòa-Thượng đầy đủ sức khỏe, nghị-lực và sáng suốt, giải-quyết nan-đề này của đời.Tâm thư,


chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content
 
Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)