TÂM THƯ THỨ HAI LÀ GIẢ MẠO

01/10/201312:00 SA(Xem: 19034)
TÂM THƯ THỨ HAI LÀ GIẢ MẠO

Nam Mô A Di Đà Phật


Kính bạch quý Thầy, quý Sư cùng toàn thể chư Phật Tử, các cơ quan truyền thông v.v...


Văn phòng Tu Viện Viên Quang vừa nhận được email từ địa chỉ chuaphuocbuu@gmail.com của Thầy Thích Vĩnh Phước gởi đến kèm theo một bức Tâm Thư thứ hai gởi cho Hoà Thượng Quảng Độ cùng toàn thể chư Tăng Ni do TamDieu diendanvidan đưa ra.


Văn phòng Tu Viện Viên Quang xin xác nhận bức Tâm Thư thứ 2 này là giả mạo. Người mang tên Tâm Diệu nào đó đã dùng letterhead của Tu Viện, chữ ký và con dấu của Hoà Thượng Thượng Thủ để gởi bức tâm thư thứ 2, nội dung bức tâm thư thứ 2 này nhằm phủ nhận, xoá bỏ bức Tâm Thư Ngỏ chính thức và duy nhất Hoà Thượng Thượng Thủ GHPGVNTTG gởi cho Hoà Thượng Quảng Độ.


Một lần nữa Ban Văn Phòng Tu Viện Viên Quang xin xác nhận Hoà Thượng Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới thượng Tâm hạ Châu đã viết một bức Tâm Thư Ngỏ vào ngày 12 tháng 9 năm 2013 gởi đến ngài Quảng Độ (xin mở attachment), đây là lá tâm thư duy nhất do chính Hoà Thượng Thượng Thủ viết và đã được gởi đi chứ không hề có tâm thư thứ 2 thứ 3 gì khác. Những kẻ ăn cắp, giả mạo nhãn thư, chử ký, dấu mộc ấn ký và giả danh kẻ khác sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.


Chúng con thành kính tri ân Thầy Vĩnh Phước đã thông tin cho chúng con biết để kịp thời lên tiếng.


Kính báo

Ban Văn phòng Tu Viện Viên Quang
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn