THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ HIỆP KỴ 2013

14/10/201312:00 SA(Xem: 19478)
THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ HIỆP KỴ 2013logo_-giao_hoi-content

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI

 WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

 ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

 2176 Rue Ontario, Montréal, QC H2K- 1V6 - Canada

 1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3 - Canada

 Tel : (514) 525-8122 --- Fax (514) 521-9446

 

 

THÔNG BẠCH

Văn-thư số 1751/VP/TT

Ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

V/v Tổ-chức đại-lễ Hiệp-kỵ Chư Tổ và Kỷ-niệm Chu-Niên

 

Kính gửi : Quý Ngài và Quý vị Lãnh-đạo Trung-ương, các Thành-viên

 Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.

 Cùng chư Phật tử xa gần

 

Kính bạch Quý Ngài,

Kính thưa Quý vị,

 

 Năm nay, đại-lễ Hiệp-kỵ Chư Tổ và kỷ-niệm 29 năm thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, 28 năm tạo-lập Tổ-Đình Từ-Quang, sẽ được tổ-chức vào 10 giờ 30 sáng chủ-nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2013, tức ngày 08 tháng 10 năm Quý-Tỵ tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Quebec, Canada.


 Giáo-Hội thông bạch Quý Ngài và Quý vị cùng rõ.


 Giáo-Hội kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan-hỷ về tham-dự đại-lễ đông đảo vào ngày giờ kể trên. Nếu các Thành-viên ở xa không về được, Quý Ngài và Quý vị hãy thiết-lập lễ kỷ-niệm ngay tại chùa cùng đúng vào sáng chủ-nhật, ngày 10.11.2013, để biểu-lộ tinh-thần đoàn-kết và thống nhất trong tổ-chức.


 Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ-bi, chứng minh gia-hộ cho tổ-chức Giáo-Hội được duy-trì, phát-triển lâu dài, chư tôn-đức Tăng, Ni và chư vị Phật-tử thường an-lạc và nhiều điều như nguyện.

 

Nay thông bạch,


chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

Thượng-Thủ Giáo-Hội PGVN Trên Thế-Giới

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn