Văn Thư số 1766/VP/TT gởi Tỳ Kheo Thích Viên Lý

25/01/201412:00 SA(Xem: 16737)
Văn Thư số 1766/VP/TT gởi Tỳ Kheo Thích Viên Lýlogo_-giao_hoi-content

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ GIỚI


 WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

 TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

 2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada

 1978 Rue Parthenais, Montréal, QC H2K-3S3, Canada

 Tél : (514) 525-8122

 

 Tổ-Đình Từ-Quang, Phật-lịch 2557, ngày 23 tháng 01 năm 2014


 Văn thư số 1766/VP/TT

 

Thư gửi : Tỳ-Kheo Thích-Viên-Lý

 T/L Tăng Đoàn PGVN Thống Nhất Hải Ngoại

 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683, U.S.A. Vào 21 giờ, ngày 22 tháng 01 năm 2014, văn phòng chúng tôi có nhận được Thư Cung Thỉnh, Phật-lịch 2557, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Quý Thầy.


 “Phật-Giáo Việt-Nam trong và ngoài nước đang trong tình-cảnh khá phức tạp và đen tối, trước hiện tình như thế, trong tinh-thần lục-hòa-kính, chúng con cố gắng kết-hợp với nhau trong một Tăng-Đoàn với danh xưng Tăng Đoàn Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại để tiếp tục sứ-mệnh của những trưởng-tử Như-Lai trong thời kỳ pháp nhược ma cường”.

 “Để ước vọng sâu thẳm của chúng con được tựu thành viên mãn, chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ Đức Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thượng-Thủ hoan hỷ bi-mẫn làm Chứng-Minh Đạo-Sư cho Tăng Đoàn của chúng con."


 Đọc qua những dòng tâm-huyết nêu trên của Quý Thầy, chúng tôi không thể không xúc động, lệ ứa tràn mi! A-Di-Đà Phật, ai sinh một niệm không lành, gây thêm đau khổ, tạo thành bi thương!


 Với bản-hoài, tận tâm phụng sự Phật-pháp, phục-vụ chúng sinh, cầu nguyện, đất nước Việt-Nam được toàn vẹn, phú cường, Phật-giáo Việt-Nam được phục-hưng lâu dài. Không vì lợi danh, tranh chấp, chỉ vì đạo-tình với tình thương vô úy, tự coi như ông lính già chữa cháy, chúng tôi hoan-hỷ nhận lĩnh ngôi vị lãnh-đạo tinh-thần Chứng Minh Đạo-Sư Tăng Đoàn Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại.


Chúng tôi xin có đôi lời cùng Quý Thầy :

 1)- Thực tâm hòa hợp, xây dựng, đề phòng những ác-ma chia rẽ, phá hoại.

 2)- “Hạ tâm ư nhất thiết”- Hạ thấp mình xuống, hòa hợp với tất cả mọi người, mọi Giáo-Hội, mọi Giáo-phái, mọi tổ chức Phật-Giáo, liên kết, tạo thành một lực-lượng hải ngoại, hầu đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và đạo-giáo trong nước.


 Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh, từ bi gia hộ tứ chúng an hòa, Phật-sự viên thành, như nguyện.Kính thư,

 chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

 Trưởng-lão Thích-Tâm-ChâuGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn