Đạo từ Phật Đản 2015 của Trưởng Lão Hòa thượng Thượng thủ GHVNTTG

18/05/201512:00 SA(Xem: 8918)
Đạo từ Phật Đản 2015 của Trưởng Lão Hòa thượng Thượng thủ GHVNTTG

logo_-giao_hoi-content

GIÁO HỘI VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

 World Vietnamese Buddhist Order

 TU VIỆN VIÊN QUANG

 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.

 Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com
_________________________________________________


CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢN 2639

Phật-lịch 2559 - Ất-Mùi – 2015

NAM MÔ SA- BÀ GIÁO-CHỦ, TAM GIỚI ĐẠO-SƯ

BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

Kính bạch :

 Chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni,

 Kính thưa Quý đồng bào, đồng hương, Phật-tử,


Nhân mùa Phật-đản năm thứ 2639, tức Phât-lịch 2559, âm-lịch Ất-Mùi, dương-lịch 2015, thay mặt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni trong và ngoài nước, phước trí trang nghiêm, thân tâm an-lạc, Quý đồng hương, đồng bào, Phật-tử được an vui như ý.

 Mùa Phật-đản, là những người thấm nhuần tư-tưởng từ-bi, trí-tuệ của đức Phật, chúng ta đều tưởng nhớ đến công ơn hóa độ của Ngài, bằng những hình-thức tổ-chức trang-nghiêm, bằng những tâm-thành hành-trì miên-mật, theo lời giáo-huấn của Ngài.

 Nhớ lại, những lời dạy của Ngài với Tôn-giả Kim-Bi-La về sự tồn tại lâu dài hay không tồn tại lâu dài của diệu-pháp : “Này Kim-Bi-La, sau khi Như-Lai nhập diệt, các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni, các nam-cư-sĩ, các nữ-cư-sĩ, sống không cung-kính, không tùy-thuận bậc Đạo-sư, sống không cung-kính, không tùy-thuận chánh-pháp, sống không cung kính, không tùy thuận chúng Tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học-pháp, thiền-định, không phóng dật..., đó là nhân, là duyên, khiến cho diệu-pháp không tồn-tại lâu dài. Này Kim-Bi-La, nếu sống cung kính và tùy thuận, diệu-pháp tồn tại lâu dài”.

 Qua những lời giáo huấn trên, hàng xuất-gia và tại-gia chúng ta, cảm thấy tủi thẹn. Chúng ta cùng sinh trong thời mạt-pháp, cách thời Phật đã xa, nghiệp-chướng nặng nề, thiện-căn ít ỏi, thời-đại loạn ly, nhân-tâm nghiêng ngả, Phật-pháp không sâu, tu-hành không chín. Lại thêm, tùy duyên hóa độ, không vững sơ-tâm, trần-cảnh bủa vây, chân-tâm xao-lãng. Hoài-bão chưa thành, bi-thương đã hiện!

 Ngày nay, trước uy-quang đức Từ-Phụ, chúng ta, phát vô-ngại-tâm, chân-thành sám-hối. Sám-hối, lỗi lầm sai phạm, phát sinh từ ba nghiệp nơi mình, diệu-pháp phai mờ, trách-nhiệm bởi không theo lời Phật. Chúng ta gắng sức hành-trì, gột trong ngã-chấp, liên-kết chân-thành, phụng-sự chánh-pháp, hòa quang đồng trần, lợi-lạc quần-sinh.

 Nhất tâm cầu nguyện thế-giới hòa bình, chúng sinh an-lạc, nước Việt mau thoát khỏi mọi tai ương thống-trị, dân Việt sớm được hưởng tự-do hạnh-phúc; chiến-sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, mọi loại thương vong, đồng sinh thiện-cảnh. Pháp-giới hữu-tình, cùng thành Phật-đạo.

Trong mùa Phật-đản, nhìn về trận động đất tại Nepal, chúng ta phát tâm nhiều hơn nữa về việc cứu trợ, cầu nguyện cho nhân-dân bị tai nạn sớm được ổn-định đời sống và cầu nguyện cho các nạn-nhân tử vong được siêu thoát về miền An-Lạc.


Trân-trọng,


Thượng-Thủ Giáo-Hội PGVN Trên Thế-Giới

chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn