Điện Thư Phân Ưu của GHPGTGKS Úc Châu

22/08/20159:53 SA(Xem: 5031)
Điện Thư Phân Ưu của GHPGTGKS Úc Châu

Điện Thư Phân Ưu của GHPGTGKS Úc Châu

Kính Gởi: Chư Tôn Đức Tu Viện Viên Quang, Chư Tôn Đức Chùa Bảo Quang Cali, Tổ Đình Từ Quang Canada
Đồng Kính gởi Quý Chư Tôn đức Tăng Ni Pháp tử, môn đồ Pháp quyến của HT Trưởng Lão Tân Viên Tịch.
Nam Mô Tiếp Dẩn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Kính Bạch chư Tôn đức và môn đồ pháp quyến.

Chúng con Tăng Ni và Phật tử GHPG Tăng già Khất Sĩ Úc châu đồng ngưỡng vọng về Bắc Mỹ Canada. Tổ Đình Từ quang nơi nhục thân và giác linh đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu tại vị, vô cùng kính tiếc và chí tâm đảnh lễ Giác linh Ngài.

Chúng con toàn thể Tăng Ni và Phật tử Khất sĩ Úc châu và nhiều quốc gia trên Thế giới cũng vừa mất đi Ân sư của chúng con là Cố đại lão HT Pháp Chủ GHPGKH Thế giới Thích Giác Nhiên. Lúc sinh thời Ân sư chúng con cùng Đại lão HT Tổ đình Từ Quang có giao tình rất gần gủi và 2 Ngài cũng thường qua lại chuyện trò thăm viếng. Nhất là mỗi lần các Ngài có dịp sang Úc gặp nhau cùng HT Thích Huyền Tôn hàn huyên chuyện của Giáo Hội. Thế mà ân sư của chúng con vừa bỏ đi chưa lâu thì Thạch trụ Tòng Lâm của Phật Giáo Việt Nam là Đại lão Hòa thượng Thượng Thủ của Giáo Hội Phật Giáo VN trên Thế giới cũng ra đi. Chúng con thật bàng hoàng vì nổi đau của chúng con chưa kịp vơi tang lễ  mới kết thúc chưa hết bối rối việc nhà.Thì chúng con nhận thêm tin nổi đau và kính tiếc lớn lao nầy nữa. Nay chúng con chí thành có đôi dòng Kính viếng và Phân ưu đến với Chư Tôn HT Giáo phẩm của Giáo Hội và quý môn đồ pháp quyến của Ngài vì nước non cách trở không thể đến dự Tang..

  Kính Nguyện Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Trưỡng Lão
  THƯỢNG TÂM HẠ CHÂU
Thượng Thủ GHPG  Việt Nam Trên Thế Giới.
Chứng Minh Đạo Sư cho Các GHPG Hải Ngoại
Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang CANADA và Tự Viện , chùa ở nhiều quốc gia khác.
Thành Tâm Kính Nguyện Giác Linh Cố Đại Lão HTTL Tân Viên Tịch
Khứ Lai Tự Tại. THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH.
Chúng con đại diện toàn thể Tăng Ni Giáo hội Khất Sĩ Úc Châu đồng kính bái Giác Linh Ngài Tam Bái.

   Nam Mô Giác Linh Chứng Minh Sư Bồ Tát.

TM GHPGTGKS Úc Châu

  Kính Lạy.

TK Thích Minh Hiếu ( Hậu Học)Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)