Điện Thư Phân Ưu - chùa Pháp Vương

22/08/20157:54 CH(Xem: 6307)
Điện Thư Phân Ưu - chùa Pháp Vương

UNITED BUDDHIST CHURCH OF AMERICA

CHÙA PHÁP VƯƠNG

4522 Burke Station Road. Fairfax, VA 22032 - U.S.A.

Tel.: (703) 573-9633 * www.chuaphapvuong.net

__________________________________________________________________________________________

 

Phật Lịch 2559                                                                     
Hoa Thịnh Đốn, ngày 22 tháng 08 năm 2015                       
 
Điện Thư Phân Ưu
 
Kính Gởi:        - Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch HĐĐH, Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới
                        - Ban Tổ Chức Lễ Tang, và
                        - Môn Nhân và Pháp Quyến
 
Tân Viên Tịch
Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng, thượng Tâm hạ Châu,
Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới
 
Kính bạch quý Ngài,
 
Nhận được tin đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới vừa mới viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada vào sáng ngày 20-08-2015, thọ thế 95 tuổi đời và 70 hạ lạp.
 
Ngài là một trong những bậc cao Tăng của PGVN thời cận đại và là bậc thạch trụ trong chốn Tòng Lâm Pháp Phái. Sự ra đi của ngài là một niềm mất mát lớn lao cho quý Giáo Hội, Môn Nhân Pháp Phái, Pháp Quyến cùng chư Tăng, Ni và Phật Tử khắp nơi trong nước và hải ngoại.
 
Trong biến cố vô thường nầy, hàng đệ tử chúng con tại chùa Pháp Vương, vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Tu Viện Ananda, Pennsylvania và Đạo tràng chùa Linh Sơn, Belmont, Michigan xin thành tâm chia buồn cùng quý ngài và Pháp quyến tại Tổ đình Từ Quang và các Tự Viện trực thuộc quý Giáo Hội trước cảnh ngộ “Tử Biệt Sanh Ly,” một trong tám nạn khổ của kiếp nhân sinh mà Đức Thế Tôn đã từng nhắc nhở chỉ dạy.
 
Giác Linh Ngài đã về cảnh giới bất sanh bất diệt.  Nhưng tấm gương tu tập và phụng sự không mõi mệt, cùng những bài học đắng cay theo vận nước vận đạo mà Người đã hy hiến gần trọn thế kỷ cho Đạo Pháp và Dân Tộc Việt Nam rất đáng cho chúng ta đón nhận, chiêm nghiệm để tiếp tục dấn thân trên bước đường tự độ và độ tha mà các bậc cao Tăng thạc đức đã từng dày công xây dựng bồi đắp cho nền Phật Giáo Việt Nam gần suốt hai nghìn năm lịch sử.
 
Kính nguyện Giác Linh Ngài thể nhập cảnh giới Chân Như Thường Tịch, tùy nguyện tùy duyên Khứ Lai Tự Tại
trong mười phương pháp giới.
                       
Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Hòa Thượng Chủ Tịch, Ban Tổ Chức Lễ Tang cùng Môn Nhân Pháp Quyến của đức Trưởng Lão Giác Linh Hòa Thượng tân viên tịch, thân tâm tịnh lạc, phước huệ trang nghiêm và Phật sự viên thành.

 

Thành kính phân ưu,

 

 

Hậu học Tỳ kheo Thích Vân Đàm

cùng tứ chúng đệ tử đồng khể thủ ai báiGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)