Tiếng Việt
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang
Tiến Dũng VHN-TV (714) 928-9799, email: dungmai09@yahoo.com