Tiếng Việt
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang
Thơ: Thanh Trí Cao. Phổ Nhạc: hoàng Quang Huế