Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại
Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang
Địa chỉ: 713 N Newhope Street
Santa Ana, CA 92703
Phone: 714-554-1287
Hòa Thượng: Thích Quảng Thanh
Thượng Tọa: Thích Nhuận Hùng
thichnhuanhungusa@gmail.com
Cập nhật, biên tập, điều hành Website: www.phatgiaovietnamhaingoai.org


Xin dùng mẫu bên dưới để gửi tới chúng tôi những ý kiến, đề nghị và yêu cầu của quý vị.
Họ Tên *
Email *
Tiêu đề *
Điện thoại
Nội dung *
Đính kèm tập tin
Chọn tập tin