- Kỷ niệm ngày Phật Đản

28/06/201112:00 SA(Xem: 10616)
- Kỷ niệm ngày Phật ĐảnKỷ Niệm Ngày Phật Đản

 (Thơ)


Nước ta từ thuở Lý Trần

Bắt đầu đạo Phật được dân tôn sùng

Chùa đua dựng khắp vùng thôn xã

Tượng đua tô công quả vô biên

Thi nhau làm phúc, làm duyên

Tuổi già lấy chốn cửa Thiền làm vui


Nước có trải bao hồi suy bại

Đạo vẫn không điên bái trầm luân

Từ bi giữ vững Đạo căn

Cành dương khắp vẩy muôn dân độ trì


Khi đất nước qua thì thống trị

Lại là ngày Đạo bị hành hung

Độc tài mưu Đạo diệt vong

Tăng ni bao vị một lòng tự thiêu

Đạo nhờ đó tai tiêu nạn thoát

Bọn vô lượng kiếp mạt thân vong


Từ nay dân được thung dung

Bồ Đề ẩn bóng vui cùng Đạo tông

Phật đã dạy: không không sắc sắc

Mong người đời đừng hoặc đừng mê

Giam thân vào cảnh não nề

Danh nhơ lợi đục quý gì mà ham


Xưa Đức Phật chẳng màng phú quý

Bỏ ngai vàng quyết chí đi thu

Ngày đêm hết dạ chăm lo

Thế gian muôn loại sao cho thoát nn


Đức bao phủ ba ngàn thế giới

Lòng rộng thương từ sợi tóc tơ

Khoan thai lèo lái bè Từ

Đưa người ra khỏi mê đồ mới cam


Ngày lịch sử miền Nam kỷ niệm

Dâng nén hương kiểm điểm Đạo trình

Trải bao thăng giáng nhục vinh

Đạo tâm bất diệt đạo tình bất vong

 

 Ý Thu

 (6/5/1966)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn