- Chúc Xuân Quý Tỵ - HT Thích Tâm Châu

06/02/201312:00 SA(Xem: 7968)
- Chúc Xuân Quý Tỵ - HT Thích Tâm ChâuCHÚC XUÂN QUÝ TỴ

PHẬT LỊCH 2557-2013

của

Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch Quý Ngài,

Kính thưa Quý Vị,

 

 Mùa xuân Quý Tỵ đang trở về với dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy mở rộng tâm hoan hỷ, chào đón một mùa xuân mới, cùng với những hy vọng mới.

 

 Qua bao mùa xuân cũ, thế giới mỗi ngày mỗi trồi lặn trong biển chính trị bất an, trong kênh kinh tế suy thoái, cùng với những thiên tai bão lụt tàn phá; nhân nghĩa, đạo đức suy đồi, khiến cho mọi người lo âu tương lai nhân loại sẽ ra sao!

 

 Nhìn về Việt Nam, nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, ai ai cũng đều thấy rõ và biết rõ: người dân Việt Nam trong nước hiện nay còn chịu nhiều sự bất công, áp bức. Đất nước Việt Nam đã và đang bị Trung Cộng dung mọi mưu lược xâm chiếm, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ phản đối lấy lệ, và sau đó, còn tìm nhiều phương thức bắt bớ, giam cầm những người yêu nước! Thực là điều bất hạnh cho đất nước, cho nhân dân!

 

 Xuân, Hạ, Thu, Đông là lẽ tuần hoàn trong vũ trụ. Sinh, trụ, dị, diệt là lẽ chuyển biến tâm thức nơi con người. Tâm thức sáng tạo và chuyển biến hết thảy. Vì vậy, chúng ta vẫn hy vọng. Hy vọng xuân mới này, thế giới được ổn định hơn, kinh tế phục hồi nhanh chóng hơn. Hy vọng nhà cầm quyền Cộng sản chuyển hướng, cùng với nhân dân Việt Nam cương quyết bảo vệ giang sơn trước nạn xâm lăng của Trung Cộng và sẽ hóa giải những bất hòa, bất tường của quá khứ thành hòa hợp và cát tường của hiện tại và tương lai. Khí hậu có thể còn có nhiều triệu chứng bất thường xẩy đến cho nhân loại, nhưng hy vọng mọi người hiểu rõ khí hậu thay đổi, giảm thiểu sự ô nhiễm, phát khởi tâm thiện, biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, bỏ tham sân si, chắc chắn điềm lành sẽ đến với chúng ta và với chúng sinh, nhân loại.

 

 Xuân mới, thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, chúng tôi kính lời cầu chúc Quý Ngài lãnh đạo các Giáo Hội Phật Giáo trong, ngoài nước Việt Nam, các Tôn giáo bạn, các Cộng đồng, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan truyền thong, báo chí, các cơ quan Trung Ương, các Thành viên trong Giáo Hội, cùng đồng bào, đồng hương Phật tử một năm mới gặp được nhiều sự tốt đẹp như ý.

 

 Nhất tâm cầu nguyện anh linh những vị đã mất vì lý tưởng quốc gia, đạo giáo, tự do được an vui nơi Chân cảnh.

 

NAM MÔ HOAN HỶ DI LẶC TÔN PHẬT

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn