Nhân sự Tổ Đình Từ Quang - Giáo Chỉ số 350/VP/TT/GHVNTTG

02/06/201412:00 SA(Xem: 16925)
Nhân sự Tổ Đình Từ Quang - Giáo Chỉ số 350/VP/TT/GHVNTTGlogo_-giao_hoi-content

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ GIỚI

 WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

 

TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

 TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

  2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada

 1978 Rue Parthenais, Montréal, QC H2K-3S3, Canada

 Tél : (514) 525-8122

 

THƯỢNG THỦ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

VIỆN-CHỦ TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

 

 Chiếu văn thư từ chức Trụ-Trì Tổ-Đình Từ-Quang ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Thượng-Tọa Thích-Chân-Thể,

 Chiếu nhu cầu Phật-sự Tổ-Đình Từ-Quang,

 

GIÁO-CHỈ

Số 350/VP/TT

 

 Điều 1 : Nay chấp thuận sự từ chức Trụ-Trì Tổ-Đình Từ-Quang của Thượng-Tọa Thích-Chân-Thể.

 

 Điều 2 : Nay bổ nhiệm Thượng-Tọa Thích-Chân-Pháp chính-thức đảm-trách chức-vụ Trụ-Trì Tổ-Đình Từ-Quang : 2176 rue Ontario Est, Montreal, Quebec H2K 1V6, Canada, trông lo các công việc nội-bộ và đối ngoại của Tổ-Đình.

 

 Điều 3 : Đặc cử các nhân-sự chung lo công việc của Tổ-Đình Từ-Quang :


- Tư-vấn Phật-sự Trụ-Trì : TT Thích-Chân-Thể

- Phụ-Tá Phật-sự kiêm Thủ-Quỹ : TKN Thích-Chân-Lộc

- Phụ-Tá Phật-sự kiêm Thư-ký : TKN Thích-Chân-Tài

- Phụ-Tá Phật-sự Trụ-Trì : SD Thích-Chân-Nhân

 

Điều 4 : Quý vị đảm-trách các chức-vụ ghi trên, y theo Quy-củ Tùng-Lâm, Điều-lệ Tổ-Đình Từ-Quang và Hiến-Chương Giáo-Hội, làm trọn nhiệm-vụ được giao phó.

 

 Làm tại Tổ-Đình Từ-Quang, Phật-lịch 2558, ngày 11 tháng 05 năm 2014

 

chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content 

Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu

 

 

(Bản sao gởi các Chùa và Thành viên trong Giáo Hội)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn