27/06/2016(Xem: 3348)
Để tỏ lòng tri ân và báo ân với bậc THẦY tôn kính, bậc thạch trụ của Phật giáo; Sơn môn pháp phái Tổ Đình Từ Quang và môn đồ pháp quyến sẽ tổ chức Lễ Tiểu Tường truy niệm Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang.
11/09/2015(Xem: 6723)
Ngài sinh trong gia đình họ Đoàn ngày 02 tháng 11 năm 1921 (Tân-Dậu), tại Ninh Bình, Bắc phần, Việt Nam. Ngài là người con trai út, trong 4 anh em trai trong gia-đình. Ngài nhập đạo năm 11 tuổi.
10/09/2015(Xem: 6792)
Để tỏ lòng tri ân và báo ân trong muôn một đối với vị Thầy tôn kính, bậc thạch trụ của Phật Giáo; Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới cùng môn đồ pháp quyến đồng thuận tổ chức Lễ Chung Thất,
20/08/2015(Xem: 5387)
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015 (giờ Canada),
18/05/2015(Xem: 4771)
Nhân mùa Phật-đản năm thứ 2639, tức Phât-lịch 2559, âm-lịch Ất-Mùi, dương-lịch 2015, thay mặt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni trong và ngoài nước, phước trí trang nghiêm, thân tâm an-lạc, Quý đồng hương, đồng bào, Phật-tử được an vui như ý.
18/05/2015(Xem: 4959)
Kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975, ngày Cộng-sản miền Bắc cưỡng chiếm Saigon, thủ-đô Việt-Nam Cộng-Hòa, cho tới ngày nay đã trọn 40 năm. Bốn mươi năm này đã để lại bao nhiêu tang thương, đau buồn, tủi nhục cho những người còn sống và những người đã chết nơi rừng sâu, biển cả.
21/04/2015(Xem: 5075)
Mùa Nghiên-Tu An-Cư và Đại-Hội Thường Niên năm nay, Giáo-Hội định tổ-chức : 1.- Nghiên-Tu An-Cư tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Canada, điện thoại số (514) 525.8122 : vân-tập vào ngày 03. 7. 2015 và kết-thúc vào chiều thứ sáu, ngày 17.7.2015.
04/02/2015(Xem: 6092)
Mùa xuân Ất-Mùi (2015), đã trở về với truyền-thống dân-tộc Việït-Nam chúng ta. Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni cùng đồng bào, đồng hương, Phật-tử trong, ngoài nước, được nhiều sự an vui như nguyện.
05/01/2015(Xem: 10248)
Điều 1 : Nay công nhận Hội Phật-Giáo Việt-Nam - Trung Tâm Phật-Giáo Hải-Quang – tại Myrtle Beach, South Carolina, U.S.A. là Thành-viên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.
03/10/2014(Xem: 11261)
Kính bạch Quý Ngài, Kính thưa Quý vị, Chùa Đức-Quang tại số 608 Hamilton Road, London, Ontario N5Z 1S9, Canada. Điện thoại : 519 – 868-6168, do Thượng-Tọa Thích-Chân-Pháp trụ-trì. Ngôi chùa cũ bị suy sụp, nên gần hai năm nay, Thượng-Tọa xin phép xây cất lại và sự kiến-thiết